Gunborg Palme

Vem kan hjälpa mig?

Gunborg Palme

Jag erbjuder:

  • Individuell psykoterapi
  • Familjerådgivning (Parterapi)
  • Gruppterapi

Jag har lång erfarenhet som psykoterapeut och har hjälpt många människor att må bättre. Jag behandlar bl. a. ångest, utmattningsdepression, ätstörningar, övervikt, relationsproblem, kriser, konflikter, utmattningsdepressioner och fobier. Jag har som familjerådgivare hjälpt många par att bli lyckliga tillsammans igen. Jag erbjuder akutmottagning - vanligen samma dag eller kväll.

Låt mig hjälpa dig

Gunborg Palme

Psykoterapi är en metod att hjälpa människor som mår dåligt av psykiska orsaker. Genom ett samtal med en erfaren psykoterapeut kan patienten hitta andra sätt att tänka så att de mår bättre och klarar av att lösa sina problem. 

Kostnad

Individuell terapi och parterapi: 1000 kr per timme.
Gruppsamtal en gång i veckan: 1000 kr/kalendermånad eller 500 kr för enstaka besök.
Betalning vid behandlingstillfället.