Fri abort - debattbok utgiven 1964

Denna sida på engelska.

Sverige införde fri abort 1 januari 1975. Debatten var intensiv under åren innan dess. En debattbok för fri abort, men med sammanfattning också av de viktigaste argumenten mot fri abort, utkom 1964, skriven av Jacob Palme. En kort sammanfattning av debatten för och emot fri abort finns också på den här sidan från RFSU-s webbsajt.

Här är en länk till bokens fullständiga text på svenska, i PDF format, kompakterad till bara 22 A4-sidors, utan ändring förutom ett förord som kort sammanfattar vad som hänt sedan boken kom ut.

Bsksidestexten till den tryckta boken 1964:

”Fri abort är en viktig social reform. Detta reformkrav är bortglömt i den svenska välfärdsstaten. Det har samma syfte som alla andra sociala reformer — att öka tryggheten och minska antalet förtvivlade, olyckliga och lidande människor.”

”Det är en reform som gör kvinnorna fria från oplanerade graviditeters tvång. Det är en reform som syftar till att alla barn skall födas önskade — av föräldrar som är beredda att ge dem kärlek och omsorg. Det är en reform som avskaffar de tusentals livsfarliga illegala aborterna varje år i Sverige.”

Så lyder ett par utdrag ur denna bok, där Jacob Palme sammanfattar argumenten både för och emot fri abort. Han belyser det brännande problemet med fakta ur officiell statistik och vetenskapliga utredningar och redogör för erfarenheterna från länder som redan infört fri abort.